T. +6012 4700 990
F. +6 04 2295 575
E. jeff@amagicstudios.com
A. 14 Immigration Road
  10400 Penang.
Amazing Magic Studios Sdn. Bhd.
Clown Service Penang Malaysia Magician  Penang Malaysia Sand Artist Penang Malaysia Clown Service  Penang Malaysia Amazing Magic Studios Sdn. Bhd Clown Service Penang Malaysia Clown Service Penang Malaysia Clown Service Penang Malaysia Clown Service Penang Malaysia